English
Published: 2020-04-16 12:15:42 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Decisions of general meeting

Ordinær generalforsamling

Kapitalforeningen Accunia Invest har i dag den 16. april 2020 afholdt ordinær generalforsamling. Medlemmerne godkendte beretningen, årsrapporten for 2019, herunder tillige de foreslåede udbytter for foreningens udbyttebetalende afdelinger for 2019

Udbytterne, som alle blev udbetalt aconto, fremgår af skemaet nedenfor:

 DKK/EUR pr. andel (1.000)
 European CLO
Investment Grade DKK
European CLO
Investment Grade EUR
European CLO
Opportunity KL
26. april 20194 DKK4 EUR10 DKK
26. juli 20195 DKK5 EUR13 DKK
25. oktober 20195 DKK5 EUR14 DKK
27. januar 2020*5 DKK5 EUR11 DKK
I alt vedr. 201919 DKK19 EUR48 DKK
*Minimumsudlodning iht. ligningslovens 16 C af renter og realiserede kursgevinster.

 
Til foreningens bestyrelse genvalgtes Henrik Nordby Christensen, John Arthur Lind og Pia Mariann Glavind. Jan Klæstrup Hinge blev indvalgt som nyt medlem.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Henrik Nordby Christensen som formand.

Ernst & Young P/S (CVR-nr. 30 70 02 28) blev genvalgt som foreningens revisor.

Der var ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen fremsatte i henhold til dagsordenens punkt 2 i)-ii) forslag om vedtægtsændringer, som var beskrevet i detaljer i indkaldelsen samt bilag hertil.
Generalforsamlingen godkendte de fremsatte forslag som fremlagt.

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.Kontaktperson(er):

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.