Avaldatud: 2020-06-08 07:00:00 CEST
LHV Group
Börsiteade

LHV ostab Danske Banki Eesti ettevõtjate ja avaliku sektori krediidiga seotud käitise

AS-i LHV Group tütarettevõtja AS LHV Pank ja Danske Bank A/S sõlmisid ostulepingu, mille kohaselt LHV Pank omandab Danske Banki Eesti ettevõtjate ja avaliku sektori krediidiga seotud käitise, mille ligikaudne maht oli aprilli lõpu seisuga 312 miljonit eurot.

Lepinguga leppisid AS LHV Pank ja Danske Bank A/S kokku tehingu hinnas, mille alusel lahutatakse portfelli mahust tehingu hetkel 19 miljoni euro suurune allahindlus. Tehing viiakse lõpule käesoleva aasta oktoobris, siis kujunevad ka tehingu lõplik maht ja hind. Eelduslikult väheneb portfelli suurus tehingu hetkeks 280 miljoni euroni. Tehingu lõpule viimise eeltingimuseks on loa saamine Konkurentsiametilt. Tehing ei ole käsitletav tehinguna seotud isikutega.

Sisuliselt koosneb soetatav käitis Eesti ettevõtete ja avaliku sektori krediidiportfellist, mille maht on 312 miljonit eurot. Sellest ligi 42% moodustavad ettevõtete laenud ning 54% kohalikele omavalitsustele antud laenud. LHV hinnangul on tegemist tugeva krediidiportfelliga, milles omavalitsusega seotud laenude kapitalinõuded on võrdlemisi madalad. Käitise juurde kuuluvad üksikud töölepingud, mille täpne arv selgub tehingu tegemise hetkeks.

Tehinguga võtab LHV Pank Danske Bankilt üle ligikaudu 670 ärikliendi ja 85 avaliku sektori kliendi teenindamise.

Tehingu finantsmõju

Tehing avaldab LHV finantsseisule märkimisväärset mõju.

2020. aasta aprilli lõpu seisuga ulatus LHV Panga laenuportfell 1746 miljoni euroni. Käitise omandamisega kasvab LHV Panga laenuportfell ligikaudu 280 miljoni euro võrra. Tehingu rahastamiseks kaasab LHV lisaks olemasolevatele hoiustele kokku 250 miljoni euro ulatuses finantseerimisvahendeid. Kuivõrd Eesti klientide hoiused on kasvamas planeeritust kiiremini, on võimalik tehingut pikaajaliselt finantseerida läbi kohalike hoiuste.

Lühiajaliselt kasutatakse finantseerimisallikatena ka keskpanga finantseerimisprogramme ning vajadusel hoiuste kaasamise platvorme. Keskpanga vahendite kasutamine toob kaasa raha laenamise Euroopa Keskpanga poolt pakutavatest programmidest, mille tagatiseks on osa soetatavast laenuportfellist. Keskpanga poolt nõutavad intressid on madalamad isegi hoiuse intressidest.

Puudujääv finantseering kaasatakse hoiuste kaasamise platvormide kaudu, mille osas on peamisteks partneriteks Raisin ja Deposit Solutions. Viimaste kaudu kaasatakse hoiuseid Saksamaa, Austria, Hollandi ja Hispaania eraisikutelt.

Alates tehingu vormistamisest on portfellist lisanduv kasum suurusjärgus 4,0 miljonit eurot aastas. Tehing parandab LHV Panga omakapitali tootlust (ROE) aastas keskmiselt 0,4 protsendipunkti võrra. Tehinguga kaasnev allahindlus kajastatakse tuludes läbi intressitulu üle portfelli eluea. Kui laenulepinguid soovitakse olulises osas muuta või lõpetada, kajastatakse lepinguga seotud allahindlus tuludes samal hetkel.

Tehingu puhul tuleb alguses arvestada provisjonide moodustamise, tagatiste ümberregistreerimise ja muude ühekordsete kuludega.

Danske Banki Eesti ettevõtete ja avaliku sektori laenuportfelliga seotud käitise omandamine nõuab LHV-lt kokkuvõttes 22 miljonit omavahendeid, millest vähemalt 15 miljonit eurot on esimese taseme põhiomavahendid ja 7 miljonit täiendavad esimese või teise taseme omavahendid. LHV Group kaasas mais 15 miljoni euro ulatuses täiendavaid esimese taseme omavahendeid, millega kaetakse ka antud ostu täiendavate omavahendite vajadus. Küll aga võib tekkida vajadus kaasata 15 miljoni euro ulatuses aktsiakapitali uue emissiooni näol. Täpne summa selgub olemasoleva laenuportfelli amortisatsioonist ja allahindlustest ning uute laenude väljastamise mahust. 

LHV kommentaarid

"Meie jaoks on tegemist olulise sündmusega. Tehingu teostumise tulemusena suureneb LHV laenuportfell ligikaudu 15% võrra ning hüppeliselt suureneb omavalitsuste tähtsus LHV äris. Jätkame oma strateegia ellu viimist ja äri kasvatamist ka keerulisematel aegadel," ütles LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

"Portfelli soetamise järel on LHV finantseerinud ligikaudu 85 omavalitsust või selle majandusüksust, seal hulgas mitmeid Eesti suuremaid linnu. Arvame, et ka omavalitsuste jaoks võiks Eesti kapitalil põhinev pank olla heaks ja paindlikuks finantspartneriks. Kõigile klientidele pakume tunnustatult parimat teenindust ning terviklikku pangateenust – lisaks kõigile laenu- ja arveldustoodetele ka makseterminale, üle-eestilist sularahaautomaatide võrgustikku ning mugavat internetipanka ja mobiiliäppi," lisas Madis Toomsalu.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 460 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 219 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 178 000 aktiivset klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 120 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee