Publicēts: 2018-07-12 07:48:37 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Finanšu informācija

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2018. gada jūniju

Nepilna mēneša laikā atgūti 11,9 miljoni eiro

Rīga, Latvija, 2018-07-12 07:48 CEST -- Ievērojot uzsākto pašlikvidāciju un saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, likvidējamā ABLV Bank, AS turpmāk katru mēnesi publicēs mēneša darbības pārskatu izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un tīmekļa vietnē www.ablv.com.

Ikmēneša darbības pārskatā tiks atspoguļots operatīvais finanšu stāvoklis — aktīvi un saistības konkrētā mēneša beigās, kā arī pārskati par mēneša laikā atgūtajiem aktīviem un likvidācijas izdevumiem.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija bankas pašlikvidāciju apstiprināja 2018. gada 12. jūnijā, līdz ar to pirmā pārskata sākuma atskaites datums ir 2018. gada 13. jūnijs.

Līdz ar likvidācijas uzsākšanu likvidējamai sabiedrībai mainās grāmatvedības politika, tai skaitā attiecībā uz uzkrājumu veidošanu aktīvu vērtības samazinājumam, jo tiek mainīts princips no darbības turpināšanās uz likvidāciju. Tā rezultātā pieaudzis zaudējumu apjoms.

Galvenie darbības pārskata dati uz 2018. gada 30. jūniju:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,38 miljardi eiro;
  • noguldījumi: 1,6 miljardi eiro;
  • kapitāls un rezerves: 321,4 miljoni eiro;
  • iepriekšējo periodu uzkrātā peļņa: 117,4 miljoni eiro;
  • pārskata perioda zaudējumi: 22,4 miljoni eiro;
  • atgūtie aktīvi: 11,9 miljonu eiro apmērā;

Papildu ikmēneša operatīvajiem darbības pārskatiem likvidējamā ABLV Bank, AS turpinās gatavot un publicēt mājas lapā un biržā ceturkšņa finanšu pārskatus, kur finanšu informācija būs pieejama izvērstākā formā.

 

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         ABLV Bank, LAS
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com


ablv_parskats_jun.pdf