Publicēts: 2020-08-31 10:11:36 CEST
Baltic Dairy Board
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Izmaiņas Baltic Dairy Board padomes sastāvā

Informējam, ka  no Baltic Dairy Board padomes sastāva  ir izstājies Ivars Ķirsons, Edvīns Samulis un Ivo Līdums.

Jaunu padomes locekļu nominācija ir plānota  nākamajā  Baltic Dairy Board dalībnieku sapulcē.

         Papildu informācija:
         Kaspars Kazāks
         valdes loceklis
         Tālrunis +371 26010072
         kaspars@bdb.lv