English Lithuanian
Paskelbta: 2020-03-05 08:00:31 CET
East West Agro
Tarpinė informacija

AB East West Agro 2019 m. dvylikos mėnesių veiklos ataskaita ir neaudituotos FA

Kaunas, Lietuva, 2020-03-05 08:00 CET -- AB East West Agro 2019 m. dvylikos mėnesių veiklos ataskaita ir neaudituotos FA pateiktos prieduose.

         Vykdomasis direktorius
         Danas Šidlauskas
         danas@ewa.lt


2019 FA neaudituotos EWA.pdf
2019 tarpiniai veiklos rezultatai EWA.pdf