Paskelbta: 2018-07-02 15:05:00 CEST
LITGRID
Tarpinė informacija

Dėl Audito komiteto nuomonės

Dėl Audito komiteto nuomonės

2018 m. birželio 18 d. energijos perdavimo operatoriaus AB „Litgrid“ kreipimusi, UAB „EPSO-G“ Audito komitetas pateikė nuomonę dėl sutarties sudarymo tarp UAB „EPSO-G“ ir LITGRID AB dėl mokestinių nuostolių perdavimo. Konstatuota,  kad sandoris yra sąžiningas visų LITRGID AB akcininkų atžvilgiu, mokestinių nuostolių perdavimas vykdomas pelno mokesčio įstatymo numatyta tvarka.

(UAB „EPSO-G“ audito komiteto nuomonė pridedama)

Dėl sutarties su UAB „EPSO-G“ sudarymo LITGRID AB valdyba planuoja svarstyti 2018 m. liepos 13 d.

Litgrid AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją: 
Jurga Eivaitė 
Komunikacijos skyriaus vadovė
tel. +370 616 35731
el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu

Priedas


isr_epso_lit.pdf