English Latvian
Publicēts: 2023-03-29 16:30:00 CEST
Latvijas Gāze
Iekšējā informācija

AS "Latvijas Gāze" paziņojums par AS "Gaso" pārdošanas procesu


2022.gadā AS “Latvijas Gāze” Padome pieņēma lēmumu par sabiedrībai piederošā gāzes sadales sistēmas operatora AS “Gaso” pārdošanas procesa organizēšanu un konsultanta piesaisti.

Īstenojot Padomes 2022.gada 15. septembra lēmumu AS “Latvijas Gāze” ir uzsākusi tai piederošā gāzes sadales sistēmas operatora AS “Gaso” pārdošanas procesu, kuru plānots noslēgt 2023. gada ietvaros.

Pārdošanas process sastāv no vairākiem veicamo darbu posmiem. Uz šīs ziņas publikācijas datumu  ir uzrunāti ieinteresētie investori, sagatavota un nosūtīta datu un informācijas pakete potenciālajiem investoriem, paveikts potenciālo investoru pienācīgas rūpības (due dilligence) izvērtējuma process.

Šobrīd tiek saņemti potenciālo investoru saistošie piedāvājumi. Pēc šī posma noslēgšanās  tiks veikta  saņemto piedāvājumu analīze un priekšlikuma izstrāde.

Paredzēts, ka priekšlikums par investoru izvēli AS “Gaso” pārdošanas procesa noslēdzošajā posmā tiks iesniegts izvērtēšanai AS “Latvijas Gāze” Padomē šā gada aprīļa mēneša ietvaros.

Pēc lēmuma par izvēlēto investoru pieņemšanas, tiks noslēgts   akciju pirkuma līgums (sales purchase agreement) un izpildīts darījums.

AS “Latvijas Gāze”
Valde

Par AS “Latvijas Gāze”

Latvijas Gāze ir viens no Baltijas reģiona enerģētikas nozares līderiem.
Mūsu mērķis ir stiprināt Latvijas Gāzes koncerna līderpozīcijas Latvijas un Baltijas enerģijas tirgū, kļūstot par klientu pirmo izvēli starp dabasgāzes piegādātājiem un nodrošinot stabilāko dabasgāzes apgādi visam reģionam.
Dabasgāzes vairumtirdzniecība un pārdošana biznesa klientiem tiek veikta Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Pēc Somijas gāzes tirgus atvēršanas 2020. gada 1. janvārī Latvijas Gāze veiksmīgi ir uzsākusi dabasgāzes tirdzniecību arī Somijā. Mājsaimniecību segmentā Latvijas Gāze ir vislielākais un nozīmīgākais dabasgāzes tirgotājs Latvijā.
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā, apvienojot Latvijas teritorijā esošo gāzes infrastruktūru un institūcijas, tika izveidots apvienotais valsts uzņēmums "Latvijas Gāze". 1997. gadā tika uzsākta uzņēmuma privatizācija, noslēdzot to 2002. gadā. Kopš 1999. gada 15. februāra AS “Latvijas Gāze” akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga biržā. Ņemot vērā Eiropas Savienības prasības dabasgāzes tirgus izveidei, kā arī beidzoties starp valsti un Latvijas Gāzes akcionāriem noslēgtā privatizācijas līguma termiņam, no Latvijas Gāzes 2017. gada sākumā tika nodalīts vienotais pārvades un uzglabāšanas uzņēmums AS “Conexus Baltic Grid”, bet 2017. gada 1. decembrī tika nodalīts sadales sistēmas operators AS “Gaso”.

Kontaktinformācija:
Sandra Joksta
investor.relations@lg.lv

tel. + 371 67 374 369