Offentliggjort: 2008-11-20 11:30:34 CET
Scandinavian Investment Group A/S
Kvartalsrapport
Delårsrapport pr. 30. september 2008
Som tidligere meddelt: Nedjustering af forventningerne for 2008 

DLH's
forretningsudvikling er fortsat præget af de faldende
internationale
konjunkturer og op-bremsningen i byggeriet. Koncernen
realiserede en
omsætningsnedgang i 3. kvartal på om-kring 13% i forhold til
samme periode
sidste år og et resultat før skat på DKK -72 mio. Som tidligere
meddelt
nedjusteres forventningen til hele årets omsætning med DKK 0,3 mia.
til ca. DKK
5,0 mia. og resultatet før skat af fortsættende aktiviteter
reduceres fra DKK 0
mio. til mellem DKK -120 mio. og DKK -150 mio. Det samlede
resultat efter skat
for året forventes at blive mellem DKK 420 mio. og DKK 450
mio.
 


36 delarsrapport q3 2008.pdf