English Latvian
Publicēts: 2023-06-19 10:53:24 CEST
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Par AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” akciju dividendēm

Latvija, 2023-06-19 10:53 CEST -- 2023. gada 30. novembris ir Ieraksta datumus, uz kuru tiks fiksēts AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” akcionāru saraksts dividenžu saņemšanai.

Tādējādi 2023. gada 29. novembris ir Ex-datums, sākot ar šo datumu iegādātās akcijas, par kurām ir pieņemts lēmums izmaksāt dividendes , dividendes nesaņems.

AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2023. gada 01. decembrī veiks dividenžu izmaksu 0,10 EUR apmērā uz vienu akciju.

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492