Publicēts: 2021-07-15 14:16:04 CEST
PATA Saldus
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS "PATA Saldus" kārtējās akcionāru sapulces lēmuma projekti un balsojuma veidlapa

AS "PATA Saldus", Reģ Nr. 40003020121, juridiskā adrese: Kuldīgas iela 86 C, Saldus, Saldus novads, LV-3801, valde, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, lai aizsargātu akcionāru, Sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicina akcionārus 2021.gada 29.jūlija kārtējā akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms akcionāru sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas pievienota šī paziņojuma pielikumā.

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu nosūtīt:

  • Parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: info@patasaldus.lv; vai
  • Parakstītu papīra formātā uz sabiedrības pasta adresi: Kuldīgas iela 86C, Saldus, Saldus novads, LV-3801. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai vai tai jāpievieno akcionāra kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja akcionāru identificēt.

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2021. gada 28. jūlijam.

Pielikumā:

  1. 2021. gada 29. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmuma projekti.
  2. AS “PATA Saldus” Valdes un padomes atalgojuma ziņojums par 2020. gadu.
  3. Balsojuma veidlapa.
  4. Reorganizācijas līgums.

 

Akciju sabiedrības „PATA Saldus” valde  

Papildus informācija:
Zane Radziņa
AS „PATA Saldus” Personāla speciālists
Tel.: (+371) 63807072
E-pasts:
info@patasaldus.lv
www.patasaldus.lv

 


Lemumu projekti_29072021.pdf
Pakulu sporta baze_reorganizacijas_liguma_PROJEKTS 2021junijs.pdf
Atalgojuma zinojums_2020.pdf
PS_Balsojuma_VL2021.docx