Publicēts: 2020-04-07 13:21:11 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Akcionāru sapulces lēmumi

Likvidējamās ABLV Bank, AS akcionāru pilnsapulces lēmumi

Rīga, Latvija, 2020-04-07 13:21 CEST -- Likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) akcionāri 2020. gada 7. aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē apstiprināja Sabiedrības konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2019. gadu, kā arī lēma par izmaiņām Likvidācijas komitejas sastāvā.

Akcionāri nolēma ar šā gada 8. aprīli atsaukt no likvidatora amata tiesību zinātņu doktoru un zvērinātu advokātu Ringoldu Balodi. Sabiedrības likvidatora amatā Ringolds Balodis tika ievēlēts 2019. gada 5. februārī. Akcionāri un Likvidācijas komiteja izsaka pateicību Ringoldam Balodim par paveikto darbu, augsti novērtējot viņa ieguldījumu pašlikvidācijas procesa īstenošanā.

Likvidatoru amatā darbu turpina zvērināti advokāti Lauma Bērziņa un Vineta Čukste-Jurjeva, advokāta palīgs Armands Smans, kā arī finanšu darījumu un uzņēmumu restrukturizācijas eksperts Andris Kovaļčuks. Likvidācijas komiteja turpinās darbu pie FKTK apstiprinātā kontrolētā likvidācijas procesa īstenošanas, profesionāli, caurspīdīgi un tiesiski īstenojot ne tikai uzņēmuma aktīvu pārvaldīšanu, bet arī nodrošinot kreditoru pārbaudes, kuras īsteno neatkarīgais starptautiskais konsultants EY.

Akcionāru sapulcē apstiprināti arī Sabiedrības statūtu grozījumi, nosakot, ka Sabiedrības atlikušās mantas sadales procesā izmaksas akcionāriem var tikt veiktas gan naudā, gan mantā. Tāpat statūtu grozījumos noteikts, ka turpmāk Revīzijas komitejas locekļi tiek ievēlēti amatā uz 1 (vienu) gadu.

Vienlaikus akcionāri no jauna ievēlēja Revīzijas komiteju līdzšinējā sastāvā: Oļegs Fiļs, Mārtiņš Valters un Olga Ibišova. Revīzijas komitejas pilnvaru termiņš ir 1 (viens) gads un tas sākās 2020. gada 1. aprīlī. Mārtiņš Valters un Olga Ibišova ir neatkarīgie Revīzijas komitejas locekļi, kā to paredz Finanšu instrumentu tirgus likuma 55.6 panta trešā daļa.

         Jānis Bunte
         Komunikācijas departamenta vadītājs
         Likvidējamā ABLV Bank, AS
         Tel.: +371 6700 2432
         e-mail: janis.bunte@ablv.com