Paskelbta: 2013-02-28 22:49:48 CET
AUGA group
Tarpinė informacija

AB "Agrowill Group" 2012 metų dvylikos mėnesių tarpinė neaudituota informacija

Pateikiame AB "Agrowill Group" 2012 metų dvylikos mėnesių tarpinę neaudituotą finansinę informaciją ir atsakingų asmenų patvirtinimą.

 

2012 m. dvylikos mėnesių pardavimų pajamos buvo 86.7 mln. litų (25.1 mln. eurų) ir, palyginti su 2011 m. dvylikos mėnesių pajamomis – 56 mln. litų (16.2 mln. eurų), padidėjo 54 procentais.

Bendrovės 2012 m. metinis rezultatas siekė 4.4 mln. Litų (1.27 mln. eurų). Pernai tuo pačiu laikotarpiu nuostolis siekė 5.4 mln. litų (1.56 mln. eurų). (pastaba- 2011 m. rezultatas retrospektyviai perskaičiuotas įvertinus auditorių siūlytus bei Lietuvos Banko nurodytus atlikti koregavimus).

2012 m. dvylikos mėnesių EBITDA buvo 21.8 mln. litų (6.3 mln. eurų) ir, palyginti su 2011 m. dvylikos mėnesių EBITDA – 10.9 mln. litų (3.16 mln. eurų), padvigubėjo.

         Vladas Bagavičius
         valdybos primininkas
         8 5 233 5340


2012 Q4 Patvirtinimas LT Agrowill Group.pdf
2012 Q4 ataskaita LT Agrowill Group neaudituota.pdf