English Estonian
Avaldatud: 2023-04-04 07:00:00 CEST
Tallinna Sadam
Majandusaasta aruanne

Tallinna Sadama 2022. a auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek

ASi Tallinna Sadam (edaspidi „Tallinna Sadam“) nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud 2022. a auditeeritud majandusaasta aruande. 2022. a finantstulemused ei ole muutunud võrreldes 28.02.2023 avaldatud 12-kuu auditeerimata majandustulemustega.

Eelmisel aastal moodustas Tallinna Sadama grupi müügitulu 121,7 mln eurot (+11%),  korrigeeritud EBITDA 56 miljonit eurot (+3%) ja kasumiks kujunes 25,6 mln eurot (–0,1%). Investeeringute maht oli 13,9 mln eurot (–6%).

Lähtudes üldkoosoleku poolt kinnitatud dividendipoliitikast maksta dividendideks vähemalt 70% kasumist, teeb juhatus nõukogu heakskiidul üldkoosolekule kasumi jaotamise ettepaneku maksta 2023. aastal dividendi 0,073 eurot aktsia kohta, kokku summas 19,199 mln eurot ehk 75% kasumist.

Vastavalt üldkoosolekule esitatud aktsionäride otsuse eelnõule fikseeritakse dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri 05.05.2023 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 04.05.2023. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2022. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 12.05.2023.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul suutis ettevõte hoolimata sõja ja sanktsioonide mõjust kaubaärile ning sisendhindade hüppelise kasvu tingimustes siiski kasvatada müügitulu ja korrigeeritud EBITDA-d, mis tõestab taas kord tasakaalustatud ärimudeli efektiivsust. „Reisijate äri taastumine pandeemiast on olnud oodatust kiirem ja kaubaäris näeme sõja negatiivsete mõjude kõrval vedellastis ka võimalusi teiste lastiliikide kasvuks. Vaatamata kriisidele oleme jätkuvalt kasumlik ettevõte ja meie tugev likviidsuspositsioon võimaldab  taas kord ületada antud dividendilubadust.“ ütles Kalm.

Tallinna Sadama kontserni konsolideeritud 2022. a majandusaasta aruanne erinevates formaatides on lisatud sellele teatele ja on kättesaadav ka ettevõtte veebilehel aadressil: https://www.ts.ee/investor/majandusaasta-aruanded/. Majandusaasta aruanne on esitatud Euroopa ühtse elektroonilise aruandevormingu regulatiivsete tehniliste standardite (ESEF RTS) nõuete kohaselt masinloetavalt (digikonteineris sisalduv andmefail nimega 25490093MDYISEP1Y539-2022-12-31-et) ja ka inimloetaval kujul pdf koopiana.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.
Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee


Manused25490093MDYISEP1Y539-2022-12-31-et.zip
Tallinna Sadama majandusaasta aruanne 2022 pdf koopia.pdf