Julkaistu: 2007-09-14 12:15:07 CEST
Citycon Oyj
Pörssitiedote
Kauppakeskus Ison Omenan hankinta toteutui
CITYCON OYJ Pörssitiedote 14.9.2007 klo 13.15

Citycon ilmoitti 14.8.2007
allekirjoittaneensa sopimuksen
kauppakeskus Ison Omenan hankinnasta noin 329
miljoonalla eurolla.
Kauppa toteutui lopullisesti tänään. Kauppakeskuksen
nettotuotto
kauppahinnalle kaupantekohetkellä on 4,5 %. Kaupallisten kehitys-
ja
laajennustoimenpiteiden jälkeen yhtiö arvioi nettotuoton paranevan
selkeästi
tulevaisuudessa. "Sitoutuneena, pitkän tähtäimen
omistajana, kehittäjänä ja
kauppakeskustoimijana kehitämme ja
laajennamme Isoa Omenaa aktiivisesti
entisestään. Iso Omena vahvistaa
Cityconin kiinteistösalkkua ja lisää
synergiaetuja sitä vetämään
ryhtyvän henkilöstömme johtamana 2-3 vuoden
kehitysvaiheen jälkeen",
kommentoi Citycon Oyj:n toimitusjohtaja Petri
Olkinuora.

Kaupan yksityiskohtia on käsitelty tarkemmin yhtiön
14.8.2007
julkaisemassa pörssitiedotteessa. Lisätietoa kaupan kohteesta
löytyy
yhtiön kotisivuilta www.citycon.fi.

Helsingissä 14.9.2007

CITYCON
OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Kaisa Vuorio, maajohtaja,
Suomen liiketoiminnot
matkapuhelin 0500 667 227

Petri Olkinuora,
toimitusjohtaja
matkapuhelin 0400 333 256

Citycon on
kauppakeskusliiketoiminnan markkinajohtaja Suomessa, jossa
yhtiö omistaa
yhteensä 21 kauppakeskusta. Ruotsissa yhtiö omistaa
kahdeksan kauppakeskusta ja
Baltiassa kolme. Lisäksi yhtiö omistaa 53
muuta kauppapaikkaa, 46 Suomessa ja
seitsemän Ruotsissa.

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet
www.citycon.fi