Publicēts: 2018-05-02 16:19:32 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Iekšējā informācija

Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 311018 un ABLV FXD EUR 311018 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2018-05-02 16:19 CEST -- 2018. gada 2. maijā veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 311018 (LV0000802163) un ABLV FXD EUR 311018 (LV0000802171) turētājiem pēc šādiem parametriem: 

ABLV FXD USD 311018 (ISIN LV0000802163):

  • Kupona periods: 31.10.2017 – 29.04.2018
  • Kupona izmaksas datums: 02.05.2018
  • Kupona likme: 1,85% gadā

ABLV FXD EUR 311018 (ISIN LV0000802171):

  • Kupona periods: 31.10.2017 – 29.04.2018
  • Kupona izmaksas datums: 02.05.2018
  • Kupona likme: 0,70% gadā

Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu norēķinu kontiem ABLV Bank, AS. Kupona izmaksas brīdī banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.

Ieguldītājiem, kuri obligācijas tur pie citiem vērtspapīru turētājiem (nevis ABLV Bank, AS), banka veikusi obligāciju kuponu izmaksu bankas uzskaites sistēmā. Informācija par naudas līdzekļu saņemšanas kārtību tiks paziņota tiklīdz sāksies bankas pašlikvidācijas process.  

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         ABLV Bank, AS
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com