English
Published: 2022-02-09 13:58:43 CET
PFA Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Aconto udlodning af udbytter for regnskabsåret 2021

Bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA Invest har vedtaget at foretage aconto-udlodning, som det fremgår af nedenstående.

Investeringsforeningen PFA Invest                 

ISIN


Udbytte (kr. pr. andel)
Mellemlange ObligationerDK00607004330,00
KreditobligationerDK00604468960,00
Danske AktierDK006044662327,40
Globale AktierDK006044670643,70
Balance ADK00605228294,20
Balance AADK00608143662,80
Balance BDK006044697911,20
Balance CDK006062288413,30

Udbytterne vil fragå afdelingernes indre værdi den 10. februar 2022 med valør den 14. februar 2022. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger, inklusive ret til aconto-udbytte er den 9. februar 2022. Første dag for handel med de enkelte afdelinger, eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 10. februar 2022.

Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 7. april 2022.

Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S