Published: 2020-10-15 08:00:00 CEST
Siauliu Bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Šiaulių banko grupės struktūros optimizavimas

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

Įgyvendindamas strateginį planą, Šiaulių bankas optimizuoja patronuojamųjų įmonių struktūrą. Bankas turės tris pagrindines tiesiogiai valdomas patronuojamąsias įmones, veikiančias išperkamosios nuomos (lizingo), gyvybės draudimo ir nekilnojamojo turto valdymo srityse.

UAB „SB lizingas“ ir gyvybės draudimo UAB „SB draudimas" strategijos ir veiklos kryptys nesikeis.

Su perimto ar išieškomo nekilnojamojo turto projektais ir kitomis investicijomis dirbančios įmonės bus pertvarkomos, prie UAB „Šiaulių banko turto fondas“, kuri tęs veiklą nauju pavadinimu UAB „SB turto fondas“, prijungiant baigsiančias veiklą UAB „SBTF“ ir UAB „Pavasaris“.

UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“ bus likviduota, UAB „Minera“ – parduota. Banko valdomą 100 proc. UAB „Minera“ akcijų paketą numatoma parduoti viešo konkurso būdu.

Papildomą informaciją teikia
Teisės ir administravimo tarnybos vadovė
Ilona Baranauskienė, +37041 383988, ilona.baranauskiene@sb.lt