Paskelbta: 2015-11-16 15:00:00 CET
Lietuvos Dujos
Pranešimas apie esminį įvykį

Preliminarūs neaudituoti 2015 m. devynių mėnesių „Lietuvos dujų“ finansiniai rodikliai: grynasis pelnas augo 73 proc., EBITDA – ketvirtadaliu

Vilnius, Lietuva, 2015-11-16 15:00 CET -- 2015 m. devynių mėnesių Lietuvos gamtinių dujų skirstomojo tinklo operatoriaus „Lietuvos dujos“ grynasis pelnas, uždirbtas iš dujų skirstymo veiklos buvo 73 proc. didesnis nei pernai tuo pačiu metu ir sudarė 6 mln. EUR. Pernai sausio–rugsėjo mėn. grynasis dujų skirstymo veiklos pelnas sudarė 3,5 mln. EUR. 2014 m. devynių mėnesių įmonės grynasis pelnas, kartu sudėjus tęsiamos dujų skirstymo veiklos ir nutrauktos dujų tiekimo veiklos rezultatus, iš viso buvo 85,5 mln. EUR, tame tarpe nutrauktos dujų tiekimo veiklos pelnas buvo 82,1 mln. EUR.


Per 2015 m. devynis mėnesius „Lietuvos dujos“ uždirbo 13,4 mln. EUR pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA). Tai 25 proc. daugiau nei 2014 m. sausio – rugsėjo mėn., kai EBITDA buvo 10,7 mln. EUR. Šį pokytį lėmė geresni veiklos rezultatai dėl didesnių pajamų ir sumažėjusių sąnaudų.


Bendrovės 2015 m. devynių mėnesių pardavimo pajamos, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 4 proc. ir sudarė 36,8 mln. EUR (2014 m. atitinkamai – 35,5 mln. EUR). Bendrovės sąnaudos, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 5 proc. ir sudarė 31 mln. EUR (2014 m. sausį-rugsėjį atitinkamai – 32,6 mln. EUR). Bendras sąnaudų lygis sumažėjo dėl remontų ir priežiūros, darbo užmokesčio bei kitų sąnaudų mažėjimo.


„Pokytis, šiemet įvykęs „Lietuvos dujose“, yra akivaizdus – pasiekti finansiniai rezultatai atspindi organizacijos pasiruošimą pereiti į naują gyvavimo lygmenį, susijungti su elektros skirstymo bendrove ir toliau sėkmingai užtikrinti kokybišką gamtinių dujų skirstymo veiklą. Bendrovės priimti sprendimai dėl apskaitos politikos pakeitimo ir nuosekliai įgyvendinamos efektyvinimo priemonės daro įtaką sąnaudų mažėjimui ir atitinkamai prisideda prie gerėjančių finansinių rezultatų“, – sako Liudas Liutkevičius, „Lietuvos dujų“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.


Įgyvendinant Europos Sąjungos Trečiojo energetikos paketo nuostatas dėl gamtinių dujų sektoriaus veiklų atskyrimo, dujų tiekimo veiklos turtas, teisės ir pareigos pagal 2014 m. spalio 15 d. AB „Lietuvos dujos“ dalies pirkimo – pardavimo sutartį 2014 m. spalio 31 dienos būklei buvo parduoti UAB „Lietuvos dujų tiekimas“. Dėl informacijos palyginamumo, aukščiau pateikti 2014 m. devynių mėnesių tęsiamos gamtinių dujų skirstymo veiklos duomenys. Be to, palyginamieji 2014 m. devynių mėnesių duomenys yra pertvarkyti įvertinant retrospektyviai apskaitytą ilgalaikio turto vertės sumažėjimą 2013 m. gruodžio 31 d.
 

         Komunikacijos vadovė Laura Šebekienė, tel. +370 633 99940