Offentliggjort: 2021-03-03 07:37:30 CET
Nilfisk Holding A/S
Årsrapport

Nilfisk offentliggør resultater for fjerde kvartal og helåret 2020

Nilfisk, som er en førende udbyder af professionelt rengøringsudstyr og services, offentliggør selskabets resultater for helåret 2020.

Højdepunkter for helåret 2020

 • Resultatet for 2020 blev negativt påvirket af de udfordrende omstændigheder skabt af COVID-19-pandemien
 • Omsætningen for den samlede forretning udgjorde 832,9 mio. EUR, svarende til rapporteret vækst på 13,8% sammenlignet med året før
 • Organisk vækst for den samlede forretning udgjorde -11,5%. Efter et markant fald i omsætningen i andet kvartal, var der en oplevet fremgang i efterspørgslen fra kvartal til kvartal i anden halvdel af året
 • Organisk vækst i den brandede professionelle forretning på tværs af markeder endte på      -13,7% med en hurtigere fremgang i efterspørgslen i EMEA og Americas og en langsommere fremgang i APAC. Organisk vækst i Consumer-forretningen endte på 15,7%, drevet af ændrede forbrugsmønstre i husholdninger og en solid kommerciel eksekvering. Private label endte på -11,3%
 • EBITDA før særlige poster beløb sig til 100,5 mio. EUR, et fald på 17,2 mio. EUR, primært som en konsekvens af faldet i omsætningen
 • Som resultat af en disciplineret omkostningsstyring og en vellykket gennemførelse af vores omstruktureringsplan for at sænke de strukturelle omkostninger, forblev EBITDA-margin før særlige poster stabil på 12,1%
 • Særlige poster var markant lavere sammenlignet med året før og udgjorde 10,8 mio. EUR og var hovedsageligt relateret til omkostninger forbundet med afskedigelser
 • Proaktiv pengestrømsstyring og reduktion og prioritering i anlægsinvesteringer bidrog til generering af frie pengestrømme på 73,5 mio. EUR sammenlignet med 35,3 mio. EUR året før

Finansielle forventninger til 2021

Selvom vi har set fremgang i efterspørgslen over de sidste to kvartaler i 2020, har vi også set en forøgelse af nedlukninger og strammere restriktioner på tværs af markeder i første del af 2021, som konsekvens af de fortsatte effekter af COVID-19 pandemien.

Vi forventer, at udrulningen af vacciner på tværs af markeder vil føre til mere normaliserede markedsvilkår i løbet af andet halvår, men på nuværende tidspunkt oplever vi en fortsat usikkerhed i markedsvilkårene for 2021.

 • Vi forventer, at den samlede forretning vil genere en organisk vækst på mellem 5% og 10% sammenlignet med 2020, baseret på de tendenser og efterspørgslen vi ser i markedet, samt den generelle forventning til bedring af samfundsøkonomien
 • Med et fortsat fokus på omkostningsstyring og en vækst i omsætningen som beskrevet ovenfor, forventer vi en EBITDA-margin før særlige poster i intervallet 12,5% til 14,5%

Kommentar

Administrerende direktør i Nilfisk, Hans Henrik Lund, kommenterer:

”2020 blev et år, ingen kunne have forudset, og i Nilfisk har vi været dybt påvirket af COVID-19-situationen. Takket være en fremragende indsats fra Nilfisks medarbejdere på tværs af alle funktioner, forblev vi fuldt operationelle under pandemien og var i stand til fortsat at servicere vores kunder. Selvom vi så en fremgang i markedsaktiviteten efter et stort fald i begyndelsen af året, nåede efterspørgslen ikke tilbage på det niveau, vi så før pandemien. Det resulterede i en negativ organisk vækst. Det betyder, at 2020 ikke endte, som vi havde forventet. Takket være en disciplineret omkostningsstyring, kombineret med at vi har sænket vores strukturelle omkostninger, har vi fastholdt vores margin på linje med året før, på trods af et fald i omsætningen. På trods af fortsat usikkerhed i markedet regner vi med en øget markedsaktivitet og forventer at genskabe væksten i 2021.”

Nøgletal

 Helåret
2020
Helåret
2019
4. kvartal 20204. kvartal 2019
Omsætning (mio. euro)

 
832,9966,5220,2233,8
Organisk vækst

 
-11,5%-4,1%-2,1%-6,3%
Bruttomargin

 
41.6%42.1%42.4%40.1%
EBITDA før særlige poster (mio. euro)


100,5117,730,925,2
EBITDA margin før særlige poster
  
12,1%12,2%14,0%10,8%
EBIT før særlige poster (mio. euro)

 
32,949,812,17,2
EBIT-margin før særlige poster

 
4,0%5,2%5,5%3,1%

Webcast-præsentation af årsregnskabet

Nilfisk afholder en webcast-præsentation i dag kl. 10.00, hvor årsresultaterne præsenteres. Link til webcast-præsentationen findes på www.investor.nilfisk.com. Alle materialer er tilgængelige forud for præsentationen.

For at deltage, ring ind på:

 • Danmark: +45 8233 3194
 • Storbritannien: +44 333 300 9269
 • USA: +1 833 526-8395

Link til webcast-præsentation: https://streams.eventcdn.net/nilfisk/annual-result-2020/

Denne meddelelse er en oversættelse af den tilsvarende engelske version. I tilfælde af uoverensstemmelse imellem de to meddelelser er den engelske version gældende.

Kontakt

Investor Relations
Antonio Tapia
Head of Investor Relations
T: +45 2220 1218  

Media Relations
Sara Westphal Emborg
Global Media Relations
T: +45 2222 8577

Vedhæftede filer03 Meddelelse_03032021_aarsrapport 2020.pdf
Nilfisk-Annual-Report_2020.pdf
Nilfisk_CSR-report_2020.pdf