English Lithuanian
Paskelbta: 2021-12-07 15:30:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Atnaujintas Tinklų segmento 10 metų investicijų planas

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad dukterinės bendrovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) stebėtojų taryba 2021 m. gruodžio 7 d. patvirtino atnaujintą Tinklų segmento 2021–2030 m. 10 metų investicijų planą (toliau – Investicijų planas) (nuoroda). 2021–2030 m. elektros ir dujų skirstomojo tinklo patikimumui, atsparumui ir išmanumui didinti numatoma skirti 1,9 mlrd. eurų investicijų.

Išlaikomas esminių Tinklų veiklų tęstinumas, esminių pokyčių, palyginus su ankstesniu 2020–2029 m. Investicijų planu, nėra. Planuojamos investicijos ir toliau bus nukreipiamos į dvi pagrindines kryptis – tinklo patikimumo ir efektyvumo didinimą bei rinkos įgalinimą ir kliento patirtį:

  1. tinklo patikimumo ir efektyvumo didinimas: siekiu pagreitinti energijos tiekimo atkūrimą įvykus sutrikimams tęsiamas elektros tinklų oro linijų keitimas požeminėmis, prioritetą teikiant dažnai atsijungiančių ir avaringų linijų keitimui, miškingoms teritorijoms. Ir toliau bus diegiama įranga, užtikrinanti tinklo automatizavimą ir valdymą. Papildomai bus diegiami pažangūs ir inovatyvūs sprendimai, ypač siekiant užtikrinti sklandų ir optimalų paskirstytų energijos šaltinių ir elektromobilių krovimo stotelių integravimą, bei turto valdymo skaitmenizavimo sprendimai;
  2. rinkos įgalinimo ir kliento patirtis: siekiu įgalinti elektros rinkos transformaciją bei vystymąsi bei skatinti klientų aktyvumą renkantis energijos tiekėją. Pagrindinė šios programos priemonė yra išmaniųjų skaitiklių diegimas. Šis technologinis sprendimas ESO tinkle užtikrins duomenų tikslumą ir savalaikiškumą bei įgalins rinką ir vartotojus kurti aukštesnės kokybės paslaugas.

Suplanuotų investicijų finansavimui ESO naudos elektros ir dujų skirstymo tarifo skiriamas, Europos Sąjungos, kitas dotacijas, taip pat nuosavas bei skolintas lėšas. Investicijų plane numatyti investiciniai projektai bus derinami su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT).

Iki šiol Investicijų planas buvo atnaujinamas kasmet, tačiau VERT formaliai jo nederino. Nuo 2022 m. Investicijų planas kas du metus turės būti pateiktas VERT derinimui – teisės aktų numatytu tvarka.

Konkrečių sprendimų siekiant šių tikslų priėmimas ir įgyvendinimas (įskaitant apimtį, laiką, finansavimo būdą ir kitus aspektus) priklausys nuo ekonominių, teisinių ir kitų veiksnių, galinčių turėti įtakos tokių sprendimų priėmimui ir jų efektyviam įgyvendinimui. Investicijos, teisės aktų nustatyta tvarka, bus derinamos su reguliuojančiomis institucijomis, todėl negali būti laikomos galutiniais sprendimais investuoti ar atlikti kitus veiksmus.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ Ryšių su visuomene vadovas
Tel. +370 620 76076 
arturas.ketlerius@ignitis.lt