Published: 2021-02-23 15:00:00 CET
INVL Baltic Real Estate
Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas

INVL Baltic Real Estate įsigis savų akcijų

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad vykdant Bendrovės akcijų išpirkimo procesą dėl esminių dokumentų pakeitimo pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Bendrovė iš Bendrovės akcininkų išpirks 1 190 122 vnt. (9,05 proc. visų Bendrovės išleistų akcijų) Bendrovės akcijų už 2,6 mln. EUR. Su Bendrovės akcininkais, pateikusiais paraiškas dėl išpirkimo, bus atsiskaityta 2021 m. vasario 24 d.

Akcijų išpirkimo procesas vykdomas vadovaujantis 2021 m. sausio 14 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu pakeisti esmines Bendroves steigimo dokumentų nuostatas. Šiems pokyčiams prieštaravę arba dėl jų nebalsavę Bendrovės akcininkai turi teisę pareikalauti Bendrovės išpirkti jų turimas akcijas.

Vienos akcijos išpirkimo kaina – 2,2103 EUR, kuri atitinka 2020 m. lapkričio 30 d. GAV. Akcijų išpirkimo procesas truks iki 2021 m. kovo 25 d. (imtinai).

Daugiau informacijos apie akcijų išpirkimo procesą čia: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=1000516&messageId=1253018

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com