Publicēts: 2015-01-14 12:18:34 CET
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

14.janvāra valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti

Trešdien, 14. janvārī, tika izsolīti valsts parādzīmes ar dzēšanas termiņu 2015.gada 10.jūlijā.

Notikušajā konkurējošajā daudzcenu izsolē tika pārdoti visi Valsts kases piedāvātie vērtspapīri 24 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 100,0 milj. EUR un pārsniedza piedāvājumu 4,17 reizes.

Valsts kase maksimālo pieļaujamo likmi noteica 0,10% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme bija 0,041%.

Trešdien, 14.janvārī, notiks arī fiksētas likmes vērtspapīru izsole (uzdevumi tiks pieņemti līdz plkst.15:00).

         Eva Dzelme
         Valsts kases
         Preses sekretāre
         Tālr. 67094324
         Mob.tālr.26499049
         E-pasts: eva.dzelme@kase.gov.lv
         http://www.kase.gov.lv
         Twitter: @Valstskase