English Estonian
Avaldatud: 2021-05-14 10:00:16 CEST
Arco Vara
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Arco Vara ASi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

14.05.2021 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

 1. Kinnitada Arco Vara AS-i 2020. aasta majandusaasta aruanne.
 2. Kanda 31.12.2020 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 1012 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.

Maksta dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividendi väljamaksmisel arvestatakse ka 390 000 uue emiteeritava aktsiaga. Dividend makstakse välja 4 osas alljärgnevalt:

  • 0,03 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.06.2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride, kellel on õigus saada vastavat dividendi, nimekiri (dividendi record-date) fikseeritakse seisuga 08.06.2021;
  • 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.09.2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record-date on 08.09.2021;
  • 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.12.2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele. vastava dividendi record-date on 08.12.2021;
  • 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.03.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record-date on 08.03.2022.
 1. Kinnitada Arco Vara AS-i dividendipoliitika kuni 2023. aasta lõpuni. Alates 2021. aasta II kvartalist makstakse aktsionäridele dividendi igas kvartalis vähemalt 0,01 eurot aktsia kohta ja täiendav dividendi summa makstakse välja tuginedes eelmise majandusaasta auditeeritud puhaskasumile.
 2. Suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali kooskõlas 10.05.2016 üldkoosoleku otsusega järgmiselt:
  • Lasta välja 390 000 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 0,7 eurot ühe aktsia kohta.
  • Ühe uue aktsia väljalaskehind on 0,7 eurot.
  • Aktsiakapitali uus suurus on 6 571 856,90 eurot.
  • Juhatuse motivatsioonisüsteemi raames väljalastud vahetusvõlakirja tingimustest tulenevalt on uute aktsiate märkimise eesõigus Tarmo Sild’il. 2019. aastal märgitud aktsiate eest on 17.04.2020 tasunud rahalise sissemaksega 273 000 eurot OÜ Alarmo Kapital, kellele Tarmo Sild aktsiate omandamise õiguse loovutas.
  • Olemasolevatele aktsionäridele ei teki uute emiteeritavate aktsiatega seoses mistahes õigusi, sh ei ole neil äriseadustiku § 345 lg 1 tulenevat märkimise eesõigust.

Arco Vara ASi dividendimaksete ex-date

Arvestades, et dividende saama õigustatud aktsionäride nimekirjad fikseeritakse järgmistel kuupäevadel (record date):

 • 08.06.2021;
 • 08.09.2021;
 • 08.12.2021;
 • 08.03.2022.

Arco Vara AS informeerib, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päevad (ex-date) on vastavalt:

 • 07.06.2021;
 • 07.09.2021;
 • 07.12.2021;
 • 07.03.2022.


Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
+372 6144 630
tiina.malm@arcovara.com

ManusArco Vara AGM presentatsioon EST.pdf