English
Published: 2023-03-14 09:00:34 CET
PFA Invest
Notice to general meeting

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 29. marts 2023 kl. 16.00 i

Investeringsforeningen PFA Invest

Generalforsamlingen finder sted hos PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø. Generalforsamlingen afholdes fysisk, og der er ikke mulighed for elektronisk deltagelse.

Tilmelding til generalforsamlingen eller fuldmagtsafgivelse kan ske fra og med den 14. marts 2023 på investorportalen eller pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com og skal ske senest søndag den 26. marts 2023. Fuldmagtsblanket er vedlagt som bilag 3 til indkaldelsen.

Ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen er desuden betinget af, at man besidder andele i foreningen mindst 1 uge før datoen for generalforsamlingens afholdelse, dvs. onsdag den 22. marts 2023.

Dagsorden med fuldstændige forslag og tilhørende bilag, herunder årsrapport for 2022 med tilhørende revisionspåtegning, vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra og med 14. marts 2023 samt være tilgængelige på www.pfainvest.dk fra samme dato.

København, den 14. marts 2023

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen PFA Invest

AttachmentsBilag 1 - Arsrapport 2022.pdf
Bilag 2 - Reviderede vedtgter ndringsmarkeret version.pdf
Bilag 3 - Fuldmagtsblanket.pdf
Indkaldelse til ordinr generalforsamling den 29. marts 2023.pdf