Paskelbta: 2015-11-10 10:57:07 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

CORRECTION: AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2015 m. spalio mėnesį

Taisyta bendrovės pardavimų suma 2015 m. sausio - spalio mėn.

2015 m. spalio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 8,9 mln. EUR arba 9% mažesni negu 2014 m. spalio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2015 m. sausio - spalio mėn. buvo 68,9 mln. EUR arba 24% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2014 m.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102