Avaldatud: 2020-05-27 15:07:09 CEST
Admiral Markets
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

Teavitus Admiral Markets AS siseaudiitori määramise ja siseauditi üksuse juhi tagasikutsumise kavatsusest

Admiral Markets AS annab teada ettevõtte nõukogu kavatsusest määrata siseudiitorina alates 26.06.2020 KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082). 
Ühtlasi anname teada, et Admiral Markets AS nõukogu kutsub tagasi Anna-Mari Oomer’i siseauditi üksuse juhi ametist, volituste lõppemisega 25.06.2020.

Lisainfo:
Kaia Gil
Admiral Markets AS kommunikatsioonijuht
+372 53 413 764
kaia.gil@admiralmarkets.com