Paskelbta: 2021-05-31 10:40:00 CEST
Siauliu Bankas
Kita informacija

Šiaulių banko pateikiama informacija bendrovių vadovų susitikime su investuotojais

AB Šiaulių bankas (toliau Bankas), įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

Finansų tarnybos vadovas Donatas Savickas 2021 m. gegužės 31 d. bendrovių vadovų susitikime su investuotojais Nasdaq Baltic pristatys Banko finansinius rezultatus, ateities planus bei aktualijas.

Pridedame informaciją, kuri bus pristatoma susitikimo metu.

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Rinkų ir iždo departamento direktorius
tomas.varenbergas@sb.lt, +370 5 203 22 00

Priedas2021-05-31 SAB Nasdaq Vilnius renginys.pdf