English Lithuanian
Paskelbta: 2022-07-25 11:11:34 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2022-07-25 įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000670069
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB24029B
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB24029B
Atsiskaitymo data 2022-07-27
Išpirkimo data 2029-12-15
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 2,4
Mažiausias siūlytas pelningumas, % 2,550
Vidutinis svertinis pelningumas, % 2,589
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 2,590
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 44 600 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 500 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 30 000 000,00
Apyvarta, EUR 29 707 044,23

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.