English Lithuanian
Paskelbta: 2021-10-01 15:41:46 CEST
NEO Finance AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Įregistruota nauja „NEO Finance“, AB įstatų redakcija padidinus įstatinį kapitalą

2021 m. rugsėjo 30 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja „NEO Finance“, AB (toliau – Bendrovė) įstatų redakcija su padidintu įstatiniu kapitalu.

Po Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo, pastarasis siekia 1 784 435,84 EUR ir yra padalintas 4 055 536 vnt. akcijų, kurios suteikia 4 055 536 balsus. Vienos akcijos nominali vertė – 0,44 euro.

 

Aleksėjus Loskutovas
Administracijos vadovas
Email: aleksejus.loskutovas@neofinance.com

 


2021-09-30 NEO Finance AB istatai.pdf