Published: 2019-09-27 10:56:02 CEST
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

14.10.2019. ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti darba kārtības jautājumos.

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” 14.10.2019. ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti darba kārtības jautājumos.


lemumu projekti_14.10.2019_LV.pdf