Published: 2020-07-28 14:54:45 CEST
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca
Akcionāru sapulces lēmumi

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" 28.07.2020. kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

1. Valdes un padomes ziņojumi.

-Pieņemt zināšanai AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” valdes un padomes ziņojumus.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2019.gada pārskata apstiprināšana.

- Apstiprināt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” 2019.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

-Par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revidentu 2020. gadam ievēlēt SIA “Nexia Audit Advice” (licence Nr.134).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

-Noteikt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revidentam atlīdzību par revidenta pienākumu pildīšanu 2020.gadā – EUR 4840,- apmērā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

 

AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca”
valdes priekšsēdētājs
Vladimirs Cadovičs

67272790

info@rigagold.lv