Paskelbta: 2013-09-24 13:12:19 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. rugsėjo 23 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-09-24 13:12 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. rugsėjo 23 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta New Europe TOP20 Subfund 26,5087 0 81,5646 444310,3768
Finasta Russia TOP20 Subfund 24,8922 0 12,2163 150017,3048
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 34,2633 49,3837 234,1757 305969,6939
Finasta Baltic Fund 26,1511 0 451,828047 95770,079687

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813