Published: 2019-11-28 16:43:55 CET
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” starpperioda pārskats par 9 mēneši 2019.

 

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” pamatdarbības veids ir sava nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Agrākos gados rūpnīca ražoja elektrosadales un kontroles aparātus. Šobrīd Sabiedrība ir pilnībā pārtraukusi ražošanu, bet vēl pārdod noliktavā esošo produkciju.

Rit pārrunas ar potenciālajiem nomniekiem, meklējot iespēju iznomāt pēc iespējas lielākas platības vienam nomniekam.

 

Uzņēmuma neto apgrozījums 2019.gada 9 mēnešos ir 9,9 tūkst. EUR.

.

Saimnieciskās darbības rezultāts 2019. gada 9 mēnešos ir zaudējumi 84762 EUR apmērā.

 

Pielikumā:

Finanšu rādītāji par periodu no 2019.gada1.janvāra līdz 30.septembrim.

 

 

Kontaktpersona:

Inna Vencenosceva

Tālrunis: +371 67371459

E-pasts: rimowood2@inbox.lv


Parskats_2019_gada_9_men.pdf