Published: 2020-12-11 15:35:07 CET
Siauliu Bankas
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovo sandorius dėl Emitento vertybinių popierių

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių bankas gavo vadovo pranešimus apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama). 

VP apskaitos departamento direktoriaus pavaduotoja Inga Lasauskaitė, tel. + 370 37 395 523


PriedaiI_Baranauskiene_20201210_lit.pdf
I_Baranauskiene_20201209_lit.pdf