English Icelandic
Birt: 2022-05-12 18:16:09 CEST
Eimskipafélag Íslands hf.
Árshlutareikningur (Q1 og Q3)

EIMSKIP: Uppgjör fyrsta ársfjórðungs 2022

Helstu atriði í afkomu fyrsta ársfjórðungs 

 • Jákvæð þróun í áætlunarsiglingum frá sama fjórðungi síðasta árs og arðsemi á eðlilegra stigi.
  • Gott magn í inn- og útflutningi til og frá Íslandi.
  • Áframhaldandi góður árangur í Trans-Atlantic flutningum.
  • Afkoma í Færeyjum batnar verulega.
  • Verulegri hækkun á olíuverði, sem hefur áhrif á kostnað, hefur verið mætt með aðlögunum í rekstri og virkri tekjustýringu.
 • Alþjóðlega flutningsmiðlunin skilar góðum árangri á fjórðungnum þrátt fyrir minna magn, áframhaldandi gámaskorti og takmarkaðri afkastagetu á sumum alþjóðlegum flutningaleiðum.  
 • Tekist hefur að mæta breyttum þörfum viðskiptavina í kjölfar stríðsins í Úkraínu.
 • Alþjóðleg sjóflutnings- og leiguverð virðast vera að ná jafnvægi og merki um að markaðurinn sé að nálgast „nýtt norm“.
 • Tekjur námu 239,7 milljónum evra og hækkuðu um 59,5 milljónir evra eða 33% samanborið við Q1 2021.
  • Jákvæð magnþróun í áætlunarsiglingum með virkri tekjustýringu.
  • Góður tekjuvöxtur í flutningsmiðlun þrátt fyrir minna magn.
  • Verðhækkanir hjá flutningsbirgjum og hærra olíuverð hefur áhrif á tekjur.
 • Kostnaður nam 209,3 milljónum evra sem er hækkun um 27,7% og skýrist að mestu af verulegri aukningu í kostnaði vegna kaupa á þjónustu flutningsbirgja og hærra olíuverði.
  • Launakostnaður jókst um 3,1 milljón evra eða um 10,5% og þar af námu gjaldeyrisáhrif 1,5 milljónum evra.
 • Verulegur vöxtur var í EBITDA sem nam 30,4 milljónum evra á fjórðungnum samanborið við 16,3 milljónir evra fyrir sama tímabil 2021.  EBITDA hlutfall var 12,7% samanborið við 9% fyrir sama tímabil síðasta árs.
 • Hagnaður tímabilsins nam 10,5 milljónum evra samanborið við 2,8  milljónir evra fyrir sama tímabil ársins 2021 sem er viðunandi niðurstaða fyrir fyrsta ársfjórðung.
 • Sterkt sjóðstreymi frá rekstri að fjárhæð 26,3 milljónir evra sem er aukning um 18,1 milljón evra samanborið við sama tímabil síðasta árs.
  • Handbært fé í lok tímabilsins nam 51,2 milljónum evra samanborið við 17,2 milljónir evra í lok sama ársfjórðungs 2021.
  • Skuldsetningahlutfall var 1,60x sem er undir langtímamarkmiðinu um 2-3x.

VILHELM MÁR ÞORSTEINSSON, FORSTJÓRI

„Ég er ánægður með frammistöðu okkar í upphafi árs sem sýnir að okkur hefur tekist að bæta árangurinn í gámasiglingum samanborið við óásættanlega niðurstöðu á sama ársfjórðungi í fyrra. Ytra umhverfið alþjóðlega er áfram hagstætt fyrir flutningageirann en á sama tíma er rekstraraðstæður áfram krefjandi.

EBITDA nam 30,4 milljónum evra á fjórðungnum og jókst um 86% frá síðasta ári sem að mestu má rekja til magnaukningar í áætlunarsiglingum, bættrar afkomu í gámasiglingum auk góðs árangurs í alþjóðlegri flutningsmiðlun. Það er mikilvægt að hafa í huga að við vorum ekki ánægð með afkomuna á sama ársfjórðungi síðasta árs sem var óviðunandi. Áætlunarsiglingar Eimskips krefjast mikillar fjárbindingar í formi skipa, búnaðar og tækja. Það er mikilvægt að afkoma félagsins standi undir fjárfestingu í nýjum umhverfisvænni tækjum og geri okkur kleift að ráðast í verkefni sem miða að því að þróa þjónustu okkar og rekstur í takt við alþjóðlega þróun í sjálfbærni, stafrænum lausnum og sjálfvirkni. Við njótum góðs af lægri kostnaðargrunni eftir samþættingu og hagræðingaraðgerðir undanfarinna ára, ríkri áherslu á virka tekjustýringu ásamt öguðum verkferlum og stöðugum mælingum á rekstrarárangri.

Það var góður vöxtur í magni á Íslandi samanborið við fyrsta fjórðung síðasta árs og magnið í frystiflutningum í Noregi hélst stöðugt þrátt fyrir að siglingum til Murmansk hafi verið hætt frá og með febrúar. Það er áfram sterk eftirspurn eftir Trans-Atlantic flutningum og hefur siglingaleiðin vestur um haf verið fullbókuð og auk þess hefur mikil aukning verið í magni austurleiðina. Til að mæta umframeftirspurn höfum við ákveðið að auka afkastagetu á Norður-Ameríku leiðinni með því að færa skip tímabundið frá Noregi þar sem vertíðin er rólegri yfir sumarið.

Í alþjóðlegu flutningsmiðluninni okkar finnum við fyrir skorti á gámum og takmarkaðri afkastagetu hjá stóru skipafélögunum en þrátt fyrir það er afkoman góð.

Við sjáum viss stöðugleikamerki í alþjóðlegum flutningaverðum og leiguverðum skipa en hins vegar er enn ójafnvægi og stíflur í höfnum sem hefur áhrif á markaðinn og staðan er viðkvæm. Alþjóðlegar efnahagshorfur einkennast af miklum sveiflum og spennu á alþjóðavettvangi með áskorunum bæði á eftirspurnar- og framboðshliðinni.

Við erum almennt bjartsýn fyrir komandi mánuði og Eimskip er vel staðsett á sínum lykilmarkaði í Norður-Atlantshafi  þar sem við þjónum heimamörkuðum sem eru drifnir áfram af inn- og útflutningi auk sérhæfingar í frystiflutningum í okkar alþjóðlegu flutningsmiðlun.“

KYNNINGARFUNDUR 13. MAÍ 2022

Stjórn Eimskipafélags Íslands hf. samþykkti ársreikning samstæðu Eimskips fyrir fyrsta ársfjórðung 2022 á stjórnarfundi þann 12. maí 2022. Kynningarfundur fyrir fjárfesta og markaðsaðila verður haldinn föstudaginn 13. maí kl. 8:30 í höfuðstöðvum félagsins Sundabakka 2, 2. hæð. Þátttakendur eru vinsamlega beðnir um að skrá sig fyrir lok dags 12. maí. Fundurinn verður einnig rafrænn og verður honum streymt beint á fjárfestasíðu Eimskips www.eimskip.com/investors. Þar munu Vilhelm Már Þorsteinsson forstjóri og María Björk Einarsdóttir fjármálastjóri kynna ársuppgjör félagsins. Uppgjörsgögn og upptöku af fundinum verður einnig hægt að nálgast á fjárfestasíðunni.

FREKARI UPPLÝSINGAR

Edda Rut Björnsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs- og samskiptasviðs, sími: 825 3399, netfang: investors@eimskip.com .

TIL ATHUGUNAR FYRIR FJÁRFESTA

Eimskip vekur athygli á því að staðhæfingar sem finna má í þessari afkomutilkynningu kunna að vera byggðar á mati og áætlunum stjórnenda félagsins en ekki á staðreyndum sem hægt er að sannreyna við birtingu tilkynningarinnar. Eðli málsins samkvæmt fela slíkar staðhæfingar í sér óvissu. Athygli fjárfesta er vakin á því að margir þættir geta haft þau áhrif að rekstrarumhverfi félagsins og afkoma verði með öðrum hætti en forsendur gera ráð fyrir í tilkynningunni. Þessi tilkynning verður ekki endurskoðuð eftir birtingu hvað þetta varðar. Staðhæfingar sem finna má í þessari afkomutilkynningu gilda eingöngu á því tímamarki þegar tilkynningin er fyrst birt og takmarkast gildi þeirra við sem segir í fyrirvara þessum.

ViðhengiEimskip - Consolidated Interim Financial Statements Q1 2022.pdf
Eimskip - Q1 2022 Financial Results - Investor Presentation.pdf