Publicēts: 2018-12-28 15:11:32 CET
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Ievēlēts jauns likvidējamās ABLV Bank, AS finanšu pārskatu revidents

Rīga, Latvija, 2018-12-28 15:11 CET -- Šī gada 27. decembrī notika likvidējamās ABLV Bank, AS ārkārtas akcionāru sapulce, kurā tika skatīts jautājums par jauna finanšu pārskatu revidenta ievēlēšanu.   

Akcionāri par revidentu likvidējamās ABLV Bank, AS 2018. gada finanšu pārskatu pārbaudei un atzinumu sniegšanai ievēlēja zvērinātu revidentu komercsabiedrību Nexia Audit Advice, SIA (reģ. Nr. 40003858822).   

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com