English Estonian
Avaldatud: 2023-08-31 07:30:00 CEST
Ekspress Grupp
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

Muudatused AS Ekspress Grupp tütarettevõtete nõukogudes

ASi Ekspress Grupp juhatuse liikme Signe Kukini ametist lahkumise tõttu toimuvad  2023. aasta septembri alguse seisuga muudatused Ekspress Grupi oluliste tütarettevõtete nõukogudes.
ASi Delfi Meedia nõukogu uueks liikmeks saab Ekspress Grupi juhatuse liige Karl Anton. Nõukogu jätkab tegevust kolmeliikmelises koosseisus: Hans Luik (esimees), Mari-Liis Rüütsalu ja Karl Anton.

Läti tütarettevõtte A/S Delfi ja Leedu tütarettevõtte UAB Delfi uueks nõukogu liikmeks saab samuti Karl Anton. Mõlemad nõukogud tegutsevad järgmises koosseisus: Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Hans Luik ja Karl Anton.

ASi Delfi Meedia nõukogu otsustas pikendada juhatuse liikme Piret Põldoja volitusi kuni 31.08.2026. Delfi Meedia juhatus jätkab endises koosseisus: Argo Virkebau (juhatuse esimees), Erle Laak-Sepp, Tarvo Ulejev, Urmo Soonvald, Piret Põldoja ja Sander Maasik.

Mari-Liis Rüütsalu
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.