English Estonian
Avaldatud: 2021-12-10 09:36:54 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

TextMagic AS-i aktsiate esmase avaliku pakkumise tulemused

 

TextMagic AS (registrikood 16211377, aadress Mõisa 4, Tallinn, Eesti; „Ettevõte“) annab käesolevaga teada Ettevõtte aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) („Pakkumine“) tulemustest.

Pakkumine lõppes 9. detsembril 2021 kell 16.00. Pakkumise tulemusel soovis Ettevõte kaasata kuni 2,5 miljonit eurot kuni 500 000 Ettevõtte uue lihtaktsia emiteerimise teel („Pakkumise Aktsiad“). Pakkumise käigus märgiti 15 410 investori poolt kokku 9 896 434 aktsiat 49,5 miljoni euro eest ehk pakkumise kavandatud maht märgiti 19,8-kordselt üle.

Ettevõtte suuromaniku ja tegevjuhi Priit Vaikmaa sõnul oli suur üle märkimine ootuspärane, kuna IPO maht oli kuni 2,5 miljonit eurot. „Meie IPO üle märkimine rohkem kui 19,8 korda on uus rekord Balti First North-il. On meeldiv näha nii suurt osavõttu. Oleme tohutult tänulikud huvi ja usalduse eest ja täname kõiki investoreid, kes meie IPOs osalesid. Jätkame pühendumist lähiaastate kasvustrateegia lubatud mahus elluviimisele. Me oleme uhked, et saame hoida suurima aktsionäride arvuga kohalikus börsinimekirjas oleva Eesti tehnoloogiaettevõtte tiitlit,“ lisab ta.

„Oleme sõlminud kõikide TextMagic grupi ettevõtete täiskohaga töötajatega ja teenuseosutajatega optsioonilepingud. Nõnda saavad Ettevõtte eeldatavast kasvust osa ja kasu ka kõik meie töötajad ja teenuseosutajad,“ kommenteerib Vaikmaa.

Huvitavad faktid märkimisprotsessi kohta:

  • Pakkumise Aktsiaid märkis 15 410 investorit;
  • Märkimiste mediaan oli 120 Pakkumise Aktsiat;
  • Märkimiste keskmine oli 642 Pakkumise Aktsiat, mis oli oluliselt mõjutatud mõnest väga suurest märkimisest.

Pakkumise Aktsiad jaotatakse investorite vahel järgmistel põhimõtetel:

  • iga investor, kes Pakkumises osales, saab kuni 35 Pakkumise Aktsiat;
  • sama investori poolt esitatud erinevaid märkimiskorraldusi vaadeldi jaotamise eesmärkidel ühena;
  • ülejäänud 2% Pakkumise Aktsiatest jaotati ühtlaselt proportsionaalselt investori poolt märgitud Pakkumise Aktsiate arvuga.

Eeltoodud jaotuse koostamisel on lähtutud Ettevõtte Kirjelduses edastatud sõnumist, mille kohaselt Ühing soovib maksimeerida enda investorite baasi, koheldes kõiki märkijaid võrdselt.

Investoritele jaotatud Pakkumise Aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eelduslikult 14. detsembril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval. Ettevõtte kõik aktsiad on plaanis võtta kauplemisele Nasdaq Tallinn AS-i pool peetavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North ja esimeseks kauplemispäevaks on eelduslikult 15. detsember 2021 või sellele lähedane kuupäev.

Me loodame, et järelturg pakub investoritele võimaluse omandada Ettevõttes soovitud osalus.

Pakkumise netotulu on ligikaudu 2 250 000 eurot. Pakkumise käigus kaasatud vahendeid plaanitakse kasutada uue toote Touchpoint arendamiseks, uute töötajate värbamiseks ning samuti TextMagic A2P SMS platvormi uuendamiseks.

Ettevõte on TextMagic grupi emaettevõte. TextMagic grupp osutab SMS kommunikatsiooniteenuseid rahvusvaheliselt, võimaldades klientidel saata informatsiooni läbi tekstisõnumi platvormi. Enamus ettevõtte klientidest asuvad Ameerika Ühendriikides, Suurbritannias, Kanadas ja Austraalias. TextMagic-u SMS tarkvara kaudu saab saata olulisi teateid, meeldetuletusi, tellimuse kinnitusi ja läbi viia SMS turunduse kampaaniaid igal ajal ja igal pool.


Lisainfo saamiseks palume pöörduda:

Priit Vaikmaa
TextMagic AS tegevjuht

priit.vaikmaa@textmagic.biz