English Lithuanian
Paskelbta: 2020-12-11 10:33:06 CET
NEO Finance AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Įregistruota nauja „NEO Finance“, AB įstatų redakcija padidinus įstatinį kapitalą

2020 m. gruodžio 10 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja „NEO Finance“, AB (toliau – Bendrovė) įstatų redakcija su padidintu įstatiniu kapitalu.

Po Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo, pastarasis siekia 1 706 496,88 EUR ir yra padalintas 3 878 402 vnt. akcijų, kurios suteikia 3 878 402 balsus. Vienos akcijos nominali vertė – 0,44 euro.

 

Aiva Remeikienė
Administracijos vadovė
Email: 
aiva.remeikiene@neofinance.lt

 


2020-12-10 NEO Finance AB istatai.pdf