Publicēts: 2020-09-04 12:47:23 CEST
DelfinGroup
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

SIA DelfinGroup izziņo oficiālo dividenžu politiku un regulāro dividenžu izmaksu.

Rīga, 2020-09-04 12:47 CEST -- SIA DelfinGroup, kas Latvijā pazīstama ar zīmoliem Banknote, VIZIA un Rīgas Pilsētas Lombards, akcionāri ir apstiprinājuši oficiālu dividenžu izmaksas politiku – “SIA DelfinGroup Dividenžu politika”. Akcionāri papildus nolēma izmaksāt dividendes no 2019. gada peļņas 2 miljonu euro apmērā pēc nodokļu nomaksas. Pie tam paredzēts, ka akcionāri saņemtās dividendes 1 miljons euro apmērā atmaksās uzņēmumam, tādējādi samazinot savas saistības (aizdevumi saistītām personām) pret SIA DelfinGroup. Dividendes tiks izmaksātas līdz 31.09.2020.

SIA DelfinGroup vīzija ir sasniegt augstāko novērtējuma līmeni, balstoties uzņēmuma vadības vērtībās - vienkāršībā, pieejamībā, cieņā, progresā, ambīcijās, meistarībā un fokusā uz klientu.

“SIA DelfinGroup Dividenžu politika” nosaka politiku par regulāru ik ceturkšņa dividenžu izmaksu 50% apmērā no iepriekšējā ceturksnī izziņotās peļņas. Dividendes paredzēts izmaksāt līdz nākošā ceturkšņa beigām. Pēc gada auditēto finanšu pārskatu publicēšanas dividendes tiks izmaksātas tādā apjomā, lai nodrošinātu uzņēmuma aizņemto līdzekļu rādītāju, kas izteikts kā neto parāds (procentus nesošs parāds, atskaitot skaidru naudu un banku) / neto pašu kapitāls (pašu kapitāls mīnus aizdevumi akcionāriem un saistītajām personām). Dividenžu politika ir veidota tā, lai jebkurā laikā ievērotu un nepārsniegtu aizņemto līdzekļu īpatsvaru 3,5 reižu apmērā.

“Akcionāri pieņēma lēmumu apstiprināt piedāvāto dividenžu politiku, lai palielinātu dividenžu paredzamību un caurspīdīgumu. Dividenžu politika būs lietderīga vadlīnija uzņēmuma valdei izlemjot starp regulāru dividenžu izmaksu un investīcijām biznesa mērķu sasniegšanai mainīgos tirgus apstākļos,” paskaidro uzņēmuma Finanšu direktors Kristaps Bergmanis.   

“Mūsu uzņēmums arī līdz šim ir maksājis dividendes, un tā ir daļa no mūsu biznesa modeļa un izaugsmes stāsta. Ir svarīgi atzīmēt, ka dividenžu politika pilnībā atbilst mūsu saistību finansēšanas nosacījumiem, kas ir definēti esošo obligāciju emisiju noteikumos, kā arī sadarbībai ar savstarpējo aizņēmumu platformu Mintos noteikumos,” saka Agris Evertovskis,

uzņēmuma valdes priekšsēdētājs.

Uzņēmuma Izpilddirektors un valdes loceklis Didzis Ādmīdiņš piemetina, ka “Svarīgi ir izcelt to, ka šī politika ir ļoti pārdomāta. Līdzsvars starp dividenžu izmaksas koeficientu un uzņēmuma izaugsmes vajadzībām ir ārkārtīgi svarīgs, lai varētu īstenot mūsu ambīcijas. Mūsu plānos ir turpināt uzņēmuma izaugsmi, izstrādājot jaunus pakalpojumus un finanšu produktus, uzlabojot esošos pakalpojumus un turpinot tiekties pēc izcilības klientu apkalpošanā.

SIA DelfinGroup ir emitējusi vērtspapīrus Nasdaq Riga vērtspapīru biržā jau kopš 2014. gada. Korporatīvā parāda vērtspapīru turētāji ir gan individuāli gan institucionāli investori Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un citās valstīs.

   __________________________________________________________________

SIA DelfinGroup ir licencēts patērētāju kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā, un pārstāv zīmolus Banknote, VIZIA un Rīgas pilsētas lombards. Koncerna pamatpakalpojumi ir lombarda aizdevums, patēriņa aizdevums, kā arī senioru aizdevums, kura nosacījumi ir īpaši pielāgoti senioriem. Koncerns darbojas 38 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās, kopumā 87 Banknote filiālēs, tāpat uzņēmums ir pārstāvēts digitālajā vidē ar attālinātu pakalpojuma sniegšanu – patēriņa aizdevumu jomā un internetveikalā. Uzņēmums nodarbina vairāk kā 270 profesionālus darbiniekus un 2019. gadā nodokļos ir samaksājis 2,97 miljonus euro. SIA DelfinGroup ir LAFPA un LTRK biedrs un ir saņēmis VID sadarbības programmas Zelta līmeņa statusu.

         Kristaps Bergmanis
         Tel.: +371 29144168
         E-pasts: kristaps.bergmanis@delfingroup.lv