Publicēts: 2020-08-28 16:23:36 CEST
AgroCredit Latvia
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

SIA AgroCredit Latvia nerevidētais starpperioda pārskats par 2020. gada 1. pusgadu

Mārupe, Latvija, 2020-08-28 16:23 CEST -- Uzņēmums izsniedz aizdevumus lauksaimniekiem, galvenokārt piedāvājot sezonas finansējumu graudkopjiem. Kreditēšanas politika tiek uzturēta nemainīgi konservatīvā līmenī, kas ļauj nodrošināt augstas kvalitātes debitoru portfeli un zemu finanšu riska pakāpi.

2020.gada otrajā pusgadā būtiskas izmaiņas uzņēmuma darbībā netiek plānotas.

         Ģirts Vinters
         Valdes priekšsēdētājs
         tel.29445225
         girts.vinters@agrocredit.lv


AgroCredit Latvia parskats 1H 2020.pdf