Paskelbta: 2021-05-05 15:00:00 CEST
Amber Grid
Tarpinė informacija

AB „Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2021 m. I ketvirčio veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva.

AB „Amber Grid“ skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic, 2021 m. I ketvirčio veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

• 2021 m. I ketvirčio pajamos – 19,2 mln. Eur (2020 m. I ketvirtis – 13,6 mln. Eur);
• 2021 m. I ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą – 9,3 mln. Eur (2020 m. I ketvirtis – 3,1 mln. Eur);
• 2021 m. I ketvirčio grynasis pelnas – 9,1 mln. Eur (2020 m. I ketvirtis – 3,6 mln. Eur).
• 2021 m. I ketvirčio EBITDA rodiklis (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė 12,4 mln. Eur (2020 m. I ketvirtis – 6,0 mln. Eur.

Pridedama:
1. 2021 m. kovo 31 d. AB „Amber Grid“ sutrumpintos konsoliduotos ir atskirosios finansinės ataskaitos;
2. Atsakingų asmenų patvirtinimas;
3. Pranešimas žiniasklaidai.

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,
+370 699 61246, l.sebekiene@ambergrid.lt

PriedaiAmber Grid finansines ataskaitos 2021 Q1.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
Pranesimas ziniasklaidai.pdf