Lithuanian
Paskelbta: 2022-11-18 12:46:50 CET
Baltic Mill
Pranešimas apie esminį įvykį

2022 m. lapkričio 30 d. šaukiamo AB Baltic Mill obligacijų (ISIN kodas LT0000405862) savininkų susirinkimo prisijungimo nuoroda bei balsavimo biuletenio forma

Vievis, Lietuva, 2022-11-18 12:46 CET -- Kaip buvo pranešta, AB „Baltic Mill“ (kodas 302639722, buveinės adresas Stoties g. 65, Vievis, LT-21366, Elektrėnų sav., Lietuva, toliau – Bendrovė) vadovo iniciatyva ir obligacijų savininkų patikėtinio UAB „Legisperitus“ (toliau – Patikėtinis) sprendimu 2022 m. lapkričio 30 d. 8:00 val. šaukiamas Bendrovės išleistų obligacijų emisijos, ISIN kodas LT0000405862 (toliau - Obligacijos), obligacijų savininkų susirinkimas.

Susirinkimas vyks elektroninėmis priemonėmis. Norėdami prisijungti prie susirinkimo spustelkite prisijungimo nuorodą, kuri pateikiama šio pranešimo priede.  Atkreipiame dėmesį, kad prisijungimo duomenys kiekvienam Obligacijų savininkui elektroniniu paštu nebebus siunčiami.

Primename apie galimybę balsuoti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma balsuoti šiame susirinkime pridedama prie šio pranešimo bei  pateikiama  Bendrovės tinklalapyje https://baltic-mill.com/.

Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami patikėtiniui raštu ir gauti ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, pristatant patikėtiniui pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku Patikėtinio buveinės adresu – UAB „Legisperitus“, Palangos 4, Vilnius.

Pranešimo prieduose pateikta įsijungimo į susirinkimą instrukcija bei balsavimo biuletenio forma.

Direktorius
Vygantas Reifonas
+370 687 21603


Balsavimo Biuletenis 2022 11 30 Obligaciju Savininku Susirinkimas.pdf
Baltic Mill- viesas-pranesimas-nuorodos ir forma.pdf