Danish
Offentliggjort: 2024-02-08 15:47:32 CET
PFA Invest
Prospekter/prospekt medd.

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøde d.d. og med offentliggørelsen af årsrapport 2023 for Investeringsforeningen PFA Invest (”Foreningen”) offentliggøres hermed ajourført prospekt for Foreningen.

Prospektet indeholder ajourførte oplysninger om:

 1. Afdelingernes afkast for 2023
 2. Opdaterede oplysninger om benchmarkafkast for 2023
 3. Foreslået udbytte og aconto udbytte for afdelingerne, der forelægges generalforsamlingen
 4. Afdelingernes formue pr. 31. december 2023
 5. Administrationsomkostninger til PFA Asset Management for 2023
 6. Vederlag til PFA Asset Management for 2023
 7. Afgift til Finanstilsynet for 2023 samt budgetteret afgift for 2024
 8. Vederlag til bestyrelsen for 2023 samt budgetteret vederlag for 2024
 9. Administrationsomkostninger i pct. (TER) for 2023
 10. Forventede samlede administrationsomkostninger i pct. (estimeret TER), der er indsat på baggrund af budget for 2024
 11. Indirekte omkostninger pr. 31. december 2023

Prospektet vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk

Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S

        

 

Vedhæftet filInvesteringsforeningen PFA Invest - Fuldstndigt prospekt af 8. februar 2024.pdf