Published: 2020-12-22 15:30:00 CET
LHV Group
Börsiteade

Finantsinspektsiooni järelevalveline hinnang kapitalile ja AS-i LHV Group sisemised kapitalieesmärgid

Detsembri alguses esitas Finantsinspektsioon LHV Groupile järelevalvelise hinnangu ja täiendava omavahendite nõude (SREP) kapitali adekvaatsuse arvutuses. Võrreldes eelmise SREP’ga kapitalinõuded ei muutunud.

Vastavalt Finantsinspektsiooni otsusele rakendub LHV Groupile konsolideeritud tasemel täiendav omavahendite nõue summas 1,73%, millest vähemalt 0,42% peab olema kaetud esimese taseme põhiomavahenditega ja vähemalt 0,56% kaetud esimese taseme omavahenditega. Lisaks kehtib lisakapitalinõue välisriikides asutatud finantseerimisasutustelt kaasatud hoiuste summalt ning selleks on 0,2%.

Lähtudes Finantsinspektsiooni hinnangust ning lisades sellele sisemised puhvrid, otsustas AS- i LHV Group nõukogu kehtestada minimaalseks koguomavahendite suhtarvuks 16,00%, minimaalseks esimese taseme omavahendite suhtarvuks 12,46% ning minimaalseks esimese taseme põhiomavahendite suhtarvuks 10,63%.

Antud suhtarvude komponentide jaotus on järgmine:

 Esmase taseme põhiomavahendidEsmase taseme omavahendidKogu kapitalinõue
Baasnõue4,50%6,00%8,00%
Pillar 2 kapitalinõue0,42%0,56%1,73%
Mitteresidenditest finantsvahendajate hoiused vastavalt finantsplaanile0,10%0,10%0,10%
Kokku SREP kapitalinõue5,02%6,66%9,83%
Kapitali säilitamise puhver2,50%2,50%2,50%
Süsteemselt olulisuse puhver1,00%1,00%1,00%
Süsteemse riski puhver0,00%0,00%0,00%
Vastutsükliline puhver0,00%0,00%0,00%
Kombineeritud puhver kokku3,50%3,50%3,50%
Minimaalne regulatiivne nõue8,52%10,16%13,33%
Sisemised lisapuhvrid kokku2,11%2,30%2,67%
Grupisisene minimaalne kapitalinõue10,63%12,46%16,00%

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 500 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 247 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 180 000 aktiivse kliendi. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 140 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee