English Estonian
Avaldatud: 2021-02-15 10:50:58 CET
Arco Vara
Muudatused kapitalis ja hääleõigustes

Olulise osaluse muutus

Lähtuvalt väärtpaberituru seaduse §-st 186 teavitab Arco Vara AS börsi olulise osaluse muutusest.

12.02.2021 võõrandas AS Lõhmus Holdings 850 000 talle kuuluvat Arco Vara AS-i aktsiat OÜ-le Alarmo Kapital. Võõrandatud aktsiate arv moodustas 9,45% kõikidest Arco Vara AS aktsiatest.

Tehingu tulemusena omab OÜ Alarmo Kapital 51,83% Arco Vara AS-i hääleõiguslikest aktsiatest. Lisaks on OÜ Alarmo Kapitalil märgitud, kuid emiteerimata 390 000 Arco Vara AS-i aktsiat, mis emiteerimise järel teeks OÜ Alarmo Kapital osaluseks 53,83%.

Kooskõlastatult Finantsinspektsiooniga ning vastavuses väärtpaberituru seadusega teavitas OÜ Alarmo Kapital kavatsusest esitada AS Arco Vara aktsionäridele kohustusliku ülevõtupakkumise.


Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
tiina.malm@arcovara.com