Published: 2020-05-25 15:00:00 CEST
Latvijas Gāze
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Izmaiņas AS “Latvijas Gāze” valdē

Sebastians Grēblinghofs (Sebastian Gröblinghoff) AS Latvijas Gāze valdes priekšsēdētāja vietnieks un finanšu direktors no 2020. gada 30. jūnija ir nolēmis pamest uzņēmumu un turpināt savu karjeru enerģētikas nozarē ārpus Latvijas.

Sebastians Grēblinghofs kopš 2016. gada septembra ir bijis valdes priekšsēdētāja vietnieks un 2016. gada beigās vadīja AS Latvijas Gāze vairumtirdzniecības uzņēmējdarbību kā daļu no uzņēmuma nodalīšanas procesa. 2017. gada laikā viņš uzņēmās atbildību par AS Latvijas Gāze pārdošanas un tirdzniecības uzņēmējdarbības vienmērīgas pārejas nodrošināšanu uz atvērta tirgus vidi un sniedza būtisku ieguldījumu AS Latvijas Gāze pārvades un sadales uzņēmējdarbības tiesiskajā un strukturālajā nodalīšanā un pārkārtošanā.

Sākot ar 2018. gada 1. janvāri Sebastians Grēblinghofs ir AS Latvijas Gāze finanšu direktors. Esot šajā amatā, viņš cita starpā ieviesa jaunus un mūsdienīgus riska un likviditātes pārvaldības rīkus un struktūras. Viņa vadībā AS Latvijas Gāze veiksmīgi refinansēja 50 miljonu EUR lielu konta virslimita kredītu un uzlaboja uzņēmuma finanšu plānošanas procesu efektivitāti.

Grēblinghofs arī aktīvi piedalījās vienota Baltijas dabasgāzes tirgus attīstībā un pārstāvēja AS Latvijas Gāze nozares asociācijā Eurogas Briselē.

Valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis sacīja: „Mēs pateicamies Grēblinghofa kungam par viņa izcilo ieguldījumu AS Latvijas Gāze attīstībā pēdējos gandrīz četros gados. Mums ir žēl, ka viņš ir pieņēmis lēmumu pamest AS Latvijas Gāze, un mēs vēlam viņam veiksmi turpmākajos centienos.”

Grēblinghofa kungs ieņems jaunu amatu enerģētikas nozarē ārpus Latvijas.

Pirms pievienošanās AS Latvijas Gāze 2016. gadā viņš bija viceprezidents gāzes piegādes un izcelsmes jautājumos enerģētikas uzņēmumā Uniper SE. Iepriekš viņš ieņēma dažādus ekspertu un augstākā līmeņa vadības amatus Vācijas uzņēmumā E.ON Group. Turklāt Sebastians Grēblinghofs ir strādājis par pārvaldības konsultāciju uzņēmuma Towers Perrin Management Consultants konsultantu, galveno uzmanību pievēršot finanšu pakalpojumu nozarei.

AS Latvijas Gāze padome drīz uzsāks jauna AS Latvijas Gāze valdes locekļa atlases procedūru.

AS Latvijas Gāze valde

Papildus informācija:
investor.relations@lg.lv
+37167374369