Avaldatud: 2021-09-10 15:00:00 CEST
Tallinna Kaubamaja Grupp
Börsiteade

Kingamüügile spetsialiseerunud kaupluste järk-järguline sulgemine

Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtja TKM King AS sulgeb järk-järgult 2022. aasta jooksul kingamüügile spetsialiseerunud ABC KING ja SHU füüsilised poed. Grupp jääb edaspidi jalatsitega kauplema e-kanalites, Kaubamajas ja suuremates Selverites. Käesoleval ajal ei kavandata TKM King AS osaluse võõrandamist, äriühingu lõpetamist ega muudatusi juhatuse koosseisus. Sulgemisotsus ei oma olulist mõju Grupi majandustulemustele.

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel 731 5000