English Lithuanian
Paskelbta: 2019-11-29 15:39:49 CET
Vilniaus Baldai
Metinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2019 metų audituota metinė informacija

Pateikiamos AB "VILNIAUS BALDAI" audituotos konsoliduotos ir bendrovės 2019 metų, pasibaigusių 2019 m. rugpjūčio 31d., finansinės ataskaitos.

Pridedama:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. Nepriklausomo auditoriaus išvada, metinis konsoliduotas pranešimas, konsoliduotos ir bendrovės 2019 metų, pasibaigusių 2019 m. rugpjūčio 31 d., finansinės ataskaitos.


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel +370 (5) 2525700

Priedas


AB VILNIAUS BALDAI konsoliduotos ir bendroves finansines ataskaitos uz 2019 m. pasibaigusios 2019 rugpjucio 31 d..pdf