Paskelbta: 2021-01-08 16:00:00 CET
Utenos Trikotazas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Neeilinio visuotinio AB ,,Utenos trikotažas“ akcininkų susirinkimo sprendimas


 AB ,,Utenos trikotažas“ (toliau – Bendrovė) 2021-01-08 neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė

1. Bendrovės Vadovų atlygio politikos tvirtinimas.

Patvirtinta Bendrovės Vadovų atlygio politika (pridedama).
Papildomą informaciją  apie esminį įvykį teikia AB „Utenos trikotažas“ Fin. Direktorė Živilė Jonaitytė , tel. +370 68651938.

AB ,,Utenos trikotažas” generalinis direktorius Petras Jašinskas

PRIDEDAMA:

Bendrovės Vadovų atlygio politika.

PriedasUT Vadovu atlygio politika_LT_patvirtinta.docx